Valgamaa Ühistranspordikeskus

Maakondlik Liikluskomisjon

Liikluskomisjoni esimees:

1. Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees (Maido Ruusmann)

Komisjoni liikmed:


2. Transpordiameti Lõuna üksuse juhataja (Janar Taal)

3. Transpordiameti Lõuna üksuse liikluskorraldaja (Raul Tammela)
4. Politsei-ja Piirivalveameti Kagu Politseijaoskonna vanemväärteomenetleja (Kaimar Karm)
5. Päästeameti Viljandi-Valgamaa päästepiirkonna juhataja (Alor Kasepõld)
6. Tõrva valla vallamajanduse osakonna juhataja(Tõnu Jaansalu)
7. Otepää valla vallavanem (Jaanus Barkala)
8. Valga valla abivallavanem (Kaupo Kutsar)
9. Valgamaa ÜTK esindaja  (Liia Rätsep)

 

Komisjoni ülesanne:

kaasa aidata ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Oluliseks eesmärgiks on ka partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks. Samuti kohalike teede liiklusohtlike kohtade ohustamiseks eraldatud vahendite kasutuse, objektide ja nende ohutumaks ehitamise prioriteetsuse üle otsustamine.

Komisjon moodustati Valgamaa Omavalitsuste Liidu 05.märtsi 2018 Üldkoosoleku otsusega nr 12.