Valgamaa Ühistranspordikeskus

Kontakt

Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on ühistranspordi (sh õpilaste veo) korraldamine, Ühingu ühine majandamine ja selle tegevusest tulenevate Ühingu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille asutamise aluseks on Mittetulundusühingute seadus ja Ühistranspordiseadus ning oma tegevuses juhindub ta Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus (registrikood 80425297) on asutatud 13.10.2017.

Nimi*
E-post*
Telefon
Kiri*
Please leave empty: