Valgamaa Ühistranspordikeskus

Teated

Liinide sulgemisest

Transpordiameti liiklusteenistuse direktori korraldusega 01.06.2021 nr 1.1.-3/21/216 on alates 28.06.2021 kehtetuks tunnistatud OSAÜHINGULE ARILIX antud liiniload nr KL-369 ja KL-461, mis väljastatud liinidele nr 380 Tartu – Otepää – Valga ja 381 Valga – Tõrva – Elva – Tartu.