Valgamaa Ühistranspordikeskus

Teated

Muudatused maakonnaliinide teenindamisel

Alates 01.09.2019 alustab Valga maakonnaliinide teenindamist AS GoBus, sest hankeleping AS-ga ATKO Bussiliinid lõpeb 31.08.2019.

Seoses uue lepinguperioodi algusega on planeeritud ka rida uuendusi – kolmest liinigrupist moodustub kaks liinigruppi. I liinigrupp hakkab teenindama põhiliselt kogu Valga ja Tõrva valda ning ühendab vallakeskused Antsla-, Elva-, Tartu-  ja Võruga. III liinigrupi teenindada jääb põhiliselt Otepää vald, ühtlasi ühendab see liinigrupp talvepealinna Tartu-, Elva- ja Antslaga. Uute sõiduplaanidega saate tutvuda "sõiduplaanid" alajaotuses.