Valgamaa Ühistranspordikeskus

Sõiduplaanid

 

 

Valgamaa ÜTK hallatavate lepingute töömaht on ca 2 miljonit liinikilomeetrit aastas. Maakonnaliinid on jaotatud kolme liinigruppi:

I liinigrupp teenindab põhiliselt Tõrva ja Valga piirkonda,
II liinigrupp teenindab piirkonda Valgast Saru Lauatehaseni,
III liinigrupp teenindab Otepää piirkonda ning ühendab talvepealinna Tartu-, Elva- ja Antslaga.

Arvestatav on ühendus Valgast ka naabermaakondade tõmbekeskustega – Elva-, Antsla-, Tartu- ja Võruga.

Infot kõigi eestisiseste ühistranspordiliikide sõiduplaanidest saab riiklikust ühistranspordiregistrist www.peatus.ee